SZH

ANBI

De stichting is opgericht op 28 augustus 1998 (onder de naam Stichting Nieuwerkerkers Helpen).
Op 1 juni 2007 is het werkgebied van de stichting statutair uitgebreid naar alle dorpen die inmiddels samen de gemeente Zuidplas vormen. Sinds die datum wordt dan ook daadwerkelijk hulp geboden in het hele gebied. In 2010 is de naam van de stichting gewijzigd in
Stichting Zuidplas Helpt.
De doelstelling is uiteraard ongewijzigd:

De Stichting heeft ten doel: het financieel, in natura of op andere wijze ondersteunen - op sociaal en maatschappelijk terrein - van mensen die in de gemeente Zuidplas wonen en hulp behoeven.

Het SZH-bestuur, december 2009

Naar boven

Secretariaat:

Stichting Zuidplas Helpt
Chopinpad 7
2912 XA Nieuwerkerk a/d IJssel

E-mail:
Tel: 06 - 2051 5802
b.g.g. zie pagina Contact


Bank:

Rabobank
IBAN: NL20 RABO 0396 2100 66
t.n.v. Stichting Zuidplas Helpt

 
Kamer van Koophandel:
KvK Rotterdam nr. 29049959

Fiscaal nummer (RSIN):
807224856