Vrijwillige Ouderbijdrage verandert

Per 1 augustus 2021 wordt een nieuwe wet van kracht aangaande de vrijwillige ouderbijdrage! Vanaf nu betekent dit dat ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, dat niet hoeven te doen.

Welke gevolgen heeft dat voor u?
Als u van school een factuur ontvangt en deze niet kan betalen, bent u niet verplicht dat te doen. Dit heeft geen consequenties voor uw kind wat betreft deelname aan alle activiteiten.

Wat kan u doen nadat u een factuur heeft gekregen?
Neem contact op met school (per email, telefonisch of persoonlijk) en meld dat u de vrijwillige ouderbijdrage niet gaat betalen. U kunt daarbij ook deze brief doorsturen naar school. Als het goed is, krijgt u hierna geen factuur of herinnering meer.

Krijgt u tóch nog een herinnering of komt u er met de school niet uit, neem dan contact op met
Stichting Leergeld: (info@leergeldijssel.nl of via 010-4426395).

Wilt u meer weten?
Meer informatie vindt u in deze brief.