ANBI status

Goed werk verdient erkenning

Onder deze titel publiceert de Belastingdienst de aangescherpte regels voor  “goededoelenorganisaties’, waaronder charitatieve en Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals Stichting Zuidplas Helpt. De verzamelnaam hiervoor is ANBI.

Een ANBI hoeft over haar inkomsten geen belasting te betalen. Particulieren en bedrijven kunnen schenkingen aan een ANBI aftrekken voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

 • SZH voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst aan een ANBI stelt.
 • SZH hoeft geen belasting te betalen over ontvangen giften en donaties.
 • Donateurs kunnen hun gift aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Als SZH zelf een schenking doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Sinds 1 januari 2014 moet elke ANBI diverse gegevens openbaar maken via een internetsite. Stichting Zuidplas Helpt voldoet hieraan. U vindt de nodige gegevens en onze doelstelling via de knoppen Over ons > Verantwoording > Beleidsplan.

 • Het beloningsbeleid.
  Het beleidsplan zegt hierover: De stichting beperkt zoveel als mogelijk is de uitgaven voor instandhouding van de organisatie, het secretariaat, vergoeding van noodzakelijke kosten en dergelijke. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden etc. Wel kunnen zij aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten, doch hiervan wordt nauwelijks gebruik gemaakt.
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
  De stichting publiceert elk jaar een jaarverslag op de pagina Verantwoording. Alle jaarverslagen vanaf het jaar 2000 zijn daar te vinden.
 • Een financiële verantwoording.
  In de jaarverslagen is vanaf 2010 een financiële paragraaf opgenomen.