Steun ons

Steun de Stichting Zuidplas Helpt

Mensen kunnen in een situatie terecht komen die zo schrijnend is, dat zij zonder financiële of andersoortige hulp, het hoofd niet boven water kunnen houden. Situaties die zo uitzonderlijk zijn, dat ook overheidsvoorzieningen tekort schieten, of zelfs ontbreken.

Om, zo mogelijk, in deze leemte te voorzien is de Stichting Zuidplas Helpt actief.

De stichting kan helpen dankzij de steun van inwoners, bedrijven, verenigingen, clubs en genootschappen.

Samen met vrijwilligers organiseren we onder andere Kerst­pakkettenacties en sponsoractiviteiten.

Stichting Zuidplas Helpt is een Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI). Donaties of giften zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.