Donateur worden

Belastingvrij doneren

Door de ontwikkelingen van de laatste tijd moeten wij meer in nood verkerende mensen helpen, terwijl onze inkomsten dalen. We kunnen uw donaties daarom goed gebruiken. Omdat Stichting Zuidplas Helpt een Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI) is,  zijn uw donaties bovendien volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gelden geen drempel of maximumbedragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Uw donatie ligt vast in een overeenkomst tussen u en de stichting.
  • Stichting Zuidplas Helpt is een erkende ANBI (te controleren op de website van de Belastingdienst).
  • U doneert (minstens 1 keer per jaar) ongeveer een gelijk bedrag gedurende 5 jaar.
  • De stichting levert geen tegenprestatie voor uw donatie.
  • Uw donaties stoppen bij uw overlijden of eerder vanwege een inkomensdaling of werkloosheid, of als de stichting niet langer ANBI is.

Wilt u een vaste donateur worden van Stichting Zuidplas Helpt, waarbij de Belastingdienst een deel van uw donatie aan u terugbetaalt? 

Of bent u al donateur en wilt u een overeenkomst zoals hier bedoeld, om voor belastingaftrek in aanmerking te komen? Dan maken wij graag samen met u een donatieovereenkomst.

U kunt hiervoor een mail sturen aan het secretariaat. Of gebruik onderstaand formulier:

Zie ook ANBI-erkenning »