Verantwoording

Stichting Zuidplas Helpt werkt op een transparante manier, en legt elk jaar verantwoording af over de besteding van de middelen. In het jaarverslag staat dit nader toegelicht.

Verder kijkt de Stichting steeds vooruit en stelt een beleidsplan vast waarin de uitgangspunten voor de hulp worden vastgesteld voor een periode van drie of vier jaar.