Hulp nodig?

Komt gerust met uw probleem!

Redt u het niet meer en vindt u geen andere instantie die u kan helpen? Schroom dan niet om bij ZuidplasHelpt.nl om hulp te vragen, het kan immers iedereen overkomen.

Onze hulp is eenmalig of periodiek, nooit structureel.

De hulp kan ondermeer bestaan uit een schenking of lening, voedsel, kleding en huisraad, advisering, verwijzing of begeleiding.

Voorwaarden

  • U bent ingeschreven in de gemeente Zuidplas
  • U bent bereid volledig inzicht te geven in uw situatie.
  • Er is geen sprake van onwettige praktijken.

Hoe werkt het?

Stap 1: Formulier voor hulpvraag invullen en opsturen

Het formulier staat onderaan deze pagina. Maar u mag altijd ook bellen of een mail sturen.

Stap 2: Intakegesprek

U legt aan onze case-manager mondeling uit in welke situatie u bent beland.

Stap 3: Vervolggesprek

U geeft als dat nodig is onze case-manager inzicht in uw financiële zaken, zoals de onbetaalde rekeningen en bankafschriften.

Het advies van de case-manager wordt dan bij het bestuur voorgelegd om zeker te zijn dat de giften van burgers en bedrijven uit de gemeente Zuidplas goed worden ingezet.

Stap 4: U verneemt wat de stichting kan doen

De casemanager legt uit wat de stichting voor oplossingen heeft.

Onze hulpverlening is altijd gratis en uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld!

Stichting Zuidplas Helpt draagt zorg voor de beveiliging van uw persoonsgegevens conform de wettelijke eisen.