Sponsoring

Onze partners weten dat hun bijdragen goed terecht komen

Door de recente ontwikkelingen moeten wij meer mensen in nood helpen, terwijl onze inkomsten dalen. We kunnen daarom sponsoring in geld en natura van het lokale bedrijfsleven en instanties bijzonder goed gebruiken.

Veel partners steunen ons financieel in het kader van het mvo-beleid, andere door hun expertise gratis beschikbaar te stellen, of voor voedsel, spullen of transport te zorgen waarmee we mensen uit de brand kunnen helpen.

Suggesties

In het kader van teambuilding  kunt u binnen uw organisatie challenges organiseren, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de doelen van de stichting.

We hebben partners die niets schenken, maar die voor ons fondsen achter de hand houden, waar we een beroep op kunnen als de nood aan de man komt, zodat we weten waar we op terug kunnen vallen.

Oormerken

Sommige partners willen dat hun bijdrage niet zomaar op de ‘grote hoop’ komt, maar ingezet wordt voor een specifiek doel. We houden daar zoveel mogelijk rekening mee.

U kunt ons mailen, dan nemen we met u contact op om de mogelijkheden te bespreken.