Eenmalige gift

De staat betaalt mee

Door de recente ontwikkelingen moeten wij meer mensen in nood helpen, terwijl onze inkomsten dalen.

We kunnen uw eenmalige gift daarom goed gebruiken. 

Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, mits u meer geeft dan 1% (met minimum van 60 euro) en niet meer dan 10% van uw drempelinkomen*.

Wilt u ons financieel helpen om de schrijnende gevallen in gemeente Zuidplas te steunen, waarvan de Belastingdienst een deel voor zijn rekening neemt? 

Check ook bij www.belastingdienst.nl onder > Inkomstenbelasting > Aftrekposten > Persoonsgebonden aftrek > Giften > Periodiek en gewone giften > Hoeveel aftrek krijgt u?

U kunt een eenmalige gift doen via IBAN Rabobank NL20RABO 0396 2100 66 ten name van Stichting Zuidplas Helpt.

Zie ook ANBI-erkenning »

*Uw drempelinkomen is het resultaat van inkomsten en aftrekposten van box 1, 2 en 3 samen, zonder persoonsgebonden aftrek.